Lào tham dự Diễn đàn chính trị cấp cao 2021 của Liên hợp quốc

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith vừa dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Lào tham dự Diễn đàn chính trị cấp cao về phát triển bễn vững diễn ra theo hình thức trực tuyến trong các ngày 13-15/7 tại New York, Mỹ giữa các quốc gia thành viên Liên hợp quốc.

Diễn đàn năm 2021 được tổ chức với chủ để “Phục hồi bền vững và bền bỉ trước tác động của dịch Covid-19 nhằm khuyến khích phát triển bền vững kinh tế, xã hội và môi trường: Thiết lập lộ trình chung hiệu quả để đạt được mục tiêu chương trình nghị sự 2030 trong thập kỷ thực hiện và điều phối phát triển bền vững”.

Diễn đàn Chính trị cấp cao về phát triển bền vững (HLPF) là cơ chế hoạt động của Liên Hợp Quốc được tổ chức hàng năm nhằm rà soát tiến độ thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) – chương trình nghị sự đầy tham vọng nhằm khắc phục đói nghèo và bất bình đẳng, đồng thời, bảo đảm cuộc sống bền vững cho mọi người dân trên thế giới.

Tại diễn đàn, Bộ trưởng Ngoại giao Saleumxay Kommasith đã thay mặt Chính phủ Lào đệ trình báo cáo tự nguyện thứ 2 của Lào, trong nhấn mạnh mục tiêu kiên định của Lào về xóa đói giảm nghèo và đạt được mục tiêu theo đuổi chương trình nghị sự 2030 bên cạnh các mục tiêu phát triển ưu tiên quốc gia.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào cho biết tỷ lệ nghèo đói của Lào trong những năm qua đã giảm đáng kể, từ 46% trong năm 1992 xuống còn 18% ở thời điểm hiện tại, đồng thời Lào cũng đạt được nhiều tiến bộ trong triển khai các chính sách có liên quan. Ngoài ra, Lào cũng sẽ duy trì cam kết thực hiện chính sách chiến lược về phát triển xanh và bền vững, bên cạnh việc lồng ghép mục tiêu phát triển bền vững vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

Tuy nhiên, trước khó khăn do thiên tai và đại dịch Covid-19 khiến mức độ tăng trưởng kinh tế năm 2020 giảm xuống mức thấp nhất, báo cáo của Lào kêu gọi tăng cường hợp tác và hỗ trợ quốc tế để giải quyết các khó khăn và thách thức hiện tại.

Theo Tạp chí Lào

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng