Liên hiệp Cần Thơ ký kết phối hợp với UBMTTQVN thành phố trong công tác đối ngoại nhân dân

Ngày 29/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ (Liên hiệp Cần Thơ) đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) TP Cần Thơ, giai đoạn 2022 - 2025.

Liên hiệp Cần Thơ ký kết phối hợp với UBMTTQVN thành phố trong công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2022 -2025.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Trung Nhân – Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ; bà Lê Thị Thanh Giang – Chủ tịch Liên hiệp Cần Thơ.

Bà Lê Thị Thanh Giang – Chủ tịch Liên hiệp Cần Thơ cho biết: Theo Quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giữa UBMTTQVN TP với Liên hiệp Cần Thơ giai đoạn 2022-2025, hai bên thống nhất tăng cường, mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Trong đó, trọng tâm gồm các hoạt đọng: phối hợp tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện công tác đối ngoại nhân dân; tổ chức các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước; đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại; phối hợp trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Hai bên sẽ tích cực đẩy mạnh công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại nhân dân nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng về hội nhập quốc tế cho mạng lưới cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân ở các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Trung Nhân – Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ TP Cần Thơ cho biết, qua hơn 5 năm thực hiện công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đã đạt được những kết quả tích cực. Hoạt động đối ngoại nhân dân của UBMTTQ các cấp và các tổ chức thành viên không ngừng được mở rộng, nâng cao chất lượng và hiệu quả.

UBMTTQVN các cấp thành phố phối hợp chính quyền, các tổ chức thành viên thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân theo quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước … đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước và công tác đối ngoại nhân dân của thành phố.

Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ cho biết: Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố và Liên hiệp Cần Thơ ký kết Quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2022 – 2025 để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thông tin đối ngoại.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân và đoàn viên, hội viên về các quan điểm, chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; về tình hình quốc tế và khu vực; về chính sách đại đoàn kết dân tộc; về việc giữ gìn và phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống với nhân dân các nước. Qua đó củng cố sự đồng thuận xã hội, tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, phát triển kinh tế – xã hội TP Cần Thơ.

Tại hội nghị, UBMTTQVN TP Cần Thơ cùng với Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Cần Thơ cũng đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025 nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH, bảo hiểm y tế. Trong đó, tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về các chính sách BHXH, BHYT…

Theo Tạp chí Thời đại

https://thoidai.com.vn/lien-hiep-can-tho-ky-ket-phoi-hop-voi-ubmttqvn-thanh-pho-trong-cong-tac-doi-ngoai-nhan-dan-173039.html

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng