Tìm hiểu thị trường Lào: Tổng quan thị trường đầu tư chứng khoán Lào (Phần 1)

Sở giao dịch chứng khoán Lào (LSX, được gọi là Sở giao dịch Lào) được đặt tại Viêng Chăn, thủ đô của Lào và là thị trường vốn đầu tiên ở Lào. Chính phủ Lào đã chấp nhận đề xuất của Thái Lan vào năm 2010, và nhận hỗ trợ kỹ thuật – tài chính do Hàn Quốc cung cấp (Sàn giao dịch Hàn Quốc chiếm 49% Sàn giao dịch LSX) để thành lập một sàn giao dịch chứng khoán. Ngân hàng Nhân dân Lào có 51% cổ phần LSX.

Vào ngày 11/01/2011, Sở giao dịch chứng khoán Lào chính thức bắt đầu hoạt động. Chỉ có hai công ty niêm yết thuộc sở hữu nhà nước trong ngày giao dịch đầu tiên là Ngân hàng Ngoại thương Lào (BCEL), giá IPO là 5,000 Kip. Giá trong ngày là 8,000 Kip, khối lượng giao dịch là 200.000 cổ phiếu với giá trị 1,6 tỷ Kip giao dịch. Công ty niêm yết thứ hai là Lào Public Power (EDL-Gen), giá IPO là 4,300 Kip, giá niêm yết trong ngày là 4,700 Kip, khối lượng giao dịch là 114.505 cổ phiếu, giá trị giao dịch khoảng 538 triệu Kip; tổng giá giao dịch cổ phiếu là 2.138 tỷ Kip.

Thị trường chứng khoán Lào là một thị trường mới nổi, ngành này bắt đầu muộn và không có nhiều kinh nghiệm. Đồng thời, do các yếu tố như tổng lượng kinh tế nhỏ, dân số ít, thị trường chứng khoán vẫn ở trong tình trạng tương đối yếu.

 Chỉ số thị trường chứng khoán và khối lượng giao dịch

Từ chỉ số thị trường chứng khoán và khối lượng giao dịch, xu hướng chung của thị trường chứng khoán Lào là tương đối ổn định.

Từ tháng 1/2011 đến tháng 5/2019, chỉ số thị trường chứng khoán của Lào trung bình 1,088 điểm. Giá trị lịch sử cao nhất xuất hiện vào tháng 1/2011, đạt 1.749 điểm. Giá trị thấp nhất của lịch sử xuất hiện vào tháng 4/2019 là 785 điểm. Từ tháng 2/2011 đến tháng 5/2019, khối lượng giao dịch trung bình của Sở giao dịch chứng khoán Lào là 1.478.505 cổ phiếu, giá trị lịch sử cao nhất xuất hiện vào tháng 5/2017 đạt 37.181.600 cổ phiếu. Giá trị thấp nhất trong lịch sử xuất hiện vào tháng 6/2016 đạt là 415.600 cổ phiếu.

Chỉ số thị trường chứng khoán Lào và khối lượng giao dịch

Khối lượng giao dịch thành công

Từ tháng 2/2011 đến tháng 5/2019, khối lượng giao dịch cổ phiếu thành công trung bình của Sở giao dịch chứng khoán Lào là 88.39 triệu Kip, giá trị lịch sử cao nhất xuất hiện vào tháng 5/2017, đạt 2,709.97 triệu Kip, Giá trị lịch sử thấp nhất xuất hiện vào tháng 12/2017 với 19.51 triệu Kip.

Khối lượng giao dịch thành công của LSX trong năm qua

Theo Tạp chí Lào – Việt

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng