Tìm hiểu thị trường Lào: Tổng quan thị trường đầu tư chứng khoán Lào (Phần 2)

Cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Lào, tính đến cuối tháng 5/2019, chỉ có 10 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Lào, bao gồm Ngân hàng Ngoại thương Lào (BCEL), Tập đoàn Điện lực Lào (EDL-Gen), Lao World Volkswagen (LWPC) và Dầu khí Volkswagen Lào (PTL), Trung tâm nội thất gia đình Suwanee Volkswagen (SVN), Công ty phát triển và xây dựng Puxi (PCD), Công ty xi măng Lào (LCC), Công ty cho thuê Mahathuen (MHTL), Công ty công nghệ và khoa học nông nghiệp Lào (LAT), Công ty (VCL).

Các cổ phiếu trên LSX Lào

Quy trình giao dịch chứng khoán ở Lào

Quy trình cơ bản của giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán Lào như sau:

– Mở tài khoản và đặt lệnh: Đầu tiên mở tài khoản giao dịch với bất kỳ công ty chứng khoán nào trong số ba công ty chứng khoán có thành viên tại Sở giao dịch chứng khoán Lào, bao gồm: Lanexang, thành lập năm 2010, vốn đăng ký 100 tỷ Kíp, cổ đông lớn nhất là Sacombank (51%) của Việt Nam; BCEL-KT, thành lập năm 2010, vốn đăng ký 100 tỷ Kíp, cổ đông lớn nhất là Ngân hàng Ngoại thương Lào (70%); Công ty chứng khoán Lào Trung (LCS), thành lập năm 2013, vốn đăng ký 100 tỷ Kíp, cổ đông lớn nhất là Ngân hàng xúc tiến nông nghiệp Lào (41%). Nhà đầu tư nước ngoài (không cư trú) nên đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký nhà đầu tư (IRC) với Ủy ban giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ.

– Thực hiện giao dịch và thông báo: Hệ thống giao dịch SGX khớp với các trích dẫn dựa trên các nguyên tắc thực hiện.

– Quyết toán: Sở giao dịch chứng khoán quyết toán số tiền giao dịch chứng khoán và các sản phẩm giao dịch bằng cách xác nhận giao dịch.

– Bảo quản chứng khoán: Sở giao dịch chứng khoán thực hiện việc gửi và chuyển nhượng các chứng khoán được thực hiện trong đó.

Quy trình giao dịch thị trường chứng khoán Lào

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Sở giao dịch chứng khoán Lào cần chú ý các nguyên tắc sau: Thứ nhất là chọn đại diện, nhà đầu tư nước ngoài nên chỉ định đại diện của chính họ (môi giới tại Lào);thứ hai là có được chứng minh thư và chứng chỉ, nhà đầu tư nước ngoài nên chuẩn bị các tài liệu cần thiết để có được giấy chứng nhận đầu tư và chứng chỉ do Phòng điều hành thị trường của Sở giao dịch chứng khoán Lào cung cấp;thứ ba là mở tài khoản, sau khi nhận được thẻ căn cước của nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài phải mở hai tài khoản tại công ty chứng khoán: Tài khoản ngân hàng bảo lãnh (Ngân hàng Ngoại thương Lào là chứng từ KT được chứng nhận BCEL và Chứng khoán Lào-Trung, Ngân hàng Phát triển Lào là Lanexang Securities) và Tài khoản công ty chứng khoán (chứng từ KT được chứng nhận BCEL, Chứng khoán Lanexang hoặc Chứng khoán Lào-Trung).

Theo Tạp chí Lào – Việt

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng