Tìm hiểu thị trường Lào: Tổng quan thị trường đầu tư chứng khoán Lào (Phần 3)

Đầu tư cổ phiếu phổ thông trong thị trường chứng khoán Lào, chỉ có thể giao dịch cổ phiếu phổ thông để tuân thủ Quy định quản lý chính sách tiền tệ của Ngân hàng trung ương Lào và cổ phiếu chỉ có thể được giao dịch bằng tiền Lào (Kip).

Lợi ích của việc đầu tư cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu phổ thông là một công cụ tài chính được phát hành bởi một công ty đại chúng nhằm mục đích huy động vốn từ công chúng cho các hoạt động kinh doanh và mở rộng của nó. Cổ đông phổ thông là chủ sở hữu của công ty. Người nắm giữ cổ phần phổ thông được hưởng quyền tham gia ra quyết định của công ty theo tỷ lệ cổ phần nắm giữ và có quyền tham gia đại hội cổ đông, có quyền đưa ra đề xuất, quyền biểu quyết và bỏ phiếu. Các cổ đông phổ thông có quyền nhận cổ tức từ việc phân phối lợi nhuận của công ty.

Lợi ích của việc đầu tư vào cổ phiếu phổ thông chủ yếu được phản ánh ở các khía cạnh sau: Thứ nhất, về mặt cổ tức, nhà đầu tư sẽ nhận được lợi nhuận dưới dạng cổ tức. Nhìn chung, chính sách cổ tức trả không quá 50% lợi nhuận ròng hàng năm sau khi đáp ứng tất cả các khoản dự phòng pháp lý có liên quan. Các cổ đôngkhông phải đóng thuế thu nhập từ số cổ tức nhận được. Thứ hai, về lợi nhuận vốn, giá cổ phiếu phổ thông sẽ dao động theo thời gian, tùy thuộc vào cơ chế thị trường hoặc cung/cầu cổ phiếu. Do đó, thông qua phân tích điều kiện thị trường, các nhà đầu tư sẽ có thể thu được lợi ích từ giao dịch và bán với giá cao hơn so với mua. Thứ ba, với tư cách là chủ doanh nghiệp, các cổ đông tham gia quản lý tỷ lệ cổ phần của công ty bằng cách tham gia đại hội đồng cổ đông, sao cho mỗi cổ phần của công ty bỏ phiếu và ra quyết định, mỗi 1 cổ phiếu tương ứng với 1 phiếu. Thứ tư, để mua thêm cổ phiếu, các cổ đông của công ty có quyền mua thêm cổ phiếu với giá chiết khấu cho cổ phiếu mới phát hành của công ty trước khi công bố.

Giới hạn tỷ lệ đầu tư nước ngoài

LSX có một số hạn chế về tỷ lệ các nhà đầu tư nước ngoài. Ví dụ, đối với EDL-Gen, tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài có thể mua cổ phiếu không vượt quá 20% tổng vốn cổ phần của công ty, nhà đầu tư tổ chức nước ngoài không được vượt quá 5% và nhà đầu tư cá nhân nước ngoài không được vượt quá 1%. Đối với BCEL, tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài có thể mua cổ phần không được vượt quá 10% tổng vốn cổ phần của công ty, nhà đầu tư tổ chức nước ngoài và nhà đầu tư cá nhân không được vượt quá 1%. Đối với các cổ phiếu không phải là hai loại trên, các nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm các tổ chức và cá nhân, có thể mua với tỷ lệ không giới hạn.

Tỷ lệ giới hạn nắm giữ vốn của nhà đầu tư nước ngoài

Rủi ro trong đầu tư chứng khoán tại Lào

Cổ phiếu có thể giao dịch của Lào rất hạn chế, cổ phiếu của các công ty nhà nước chỉ có hai mã cổ phiếu là Công ty Điện lực Lào (EDL-Gen) và Ngân hàng Ngoại thương Lào (BCEL), nhưng các hạn chế về tỷ lệ đầu tư đối với các nhà đầu tư nước ngoài khá nghiêm ngặt. Việc cải cách hệ thống cổ phần, niêm yết lên sàn của các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân và công ty liên doanh vẫn chưa có kinh nghiệm và hoàn thiện. Từ góc độ phương thức phát hành ở thời điểm hiện tại, sự mở cửa đối với các nhà đầu tư nước ngoài trong chứng khoán đầu tư cần được cải thiện hơn nữa; Lào hiện vẫn chưa hoàn thiện các điều kiện cần có của thị trường chứng khoán như: chưa có giao dịch qua mạng, lưu ký bên thứ ba, v.v.; các cơ sở hạ tầng phần cứng cần được cải thiện hơn nữa; việc xây dựng đội ngũ nhân lực ngành chứng khoán tương đối tụt hậu, cần phải đào tạo hoặc thu hút thêm đội ngũ các chuyên gia có kinh nghiệm quản lý thị trường, đầu tư tài chính và chứng khoán.

So với sự phát triển kinh tế của các quốc gia khác, thị trường vốn của Lào vẫn có một khoảng cách nhất định về nhiều mặt so với các thị trường vốn mới nổi khác trong cùng giai đoạn phát triển kinh tế hoặc so với thị trường nước ngoài đã trưởng thành. Số lượng công ty niêm yết còn ít, hiện chỉ có 10 công ty được niêm yết; nền tảng cơ sở của nhà đầu tư còn yếu, luật pháp của các cơ quan quản lý là không đủ. Về mặt chất lượng và số lượng đều phát triển còn khá chậm./.

Theo Tạp chí Lào – Việt

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng