Xây dựng Hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử trình UNESCO công nhận là Di sản Thế giới

Bộ VHTTDL đã có văn bản số 4263/BVHTTDL-DSVH gửi UBND 3 tỉnh: Quảng Ninh, Hải Dương và Bắc Giang về việc triển khai xây dựng Hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương) trình UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

Chùa Đồng trên đỉnh núi Yên Tử. Nguồn: Báo Văn hóa

Theo đó, Bộ VHTTDL đề nghị UBND 03 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương tiếp tục triển khai, thực hiện các ý kiến của Bộ VHTTDL tại Công văn số 5049/BVHTTDL-DSVH ngày 19/12/2015, đồng thời thống nhất một số nội dung về: Nội dung Hồ sơ; Kế hoạch xây dựng Hồ sơ; Tiến độ, quy trình triển khai Hồ sơ đề cử.

Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTT tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Sở VHTTDL các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương và Cục Di sản văn hóa, Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL) tiếp thu ý kiến của Ban Chỉ đạo để khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch xây dựng Hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương) trình UBND 03 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương xem xét, phê duyệt, báo cáo Bộ VHTTDL.

Theo Thanh Thủy/ Tổ Quốc

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng